Legacy Library
Supreme Beats


Supreme Beats

Vol.1-4 Audio CD Boxed set $249 African/Contemporary/World/Dance
Vol.5 International Audio CD $99

African/Contemporary CD-ROM $199
World/Dance CD-ROM $199

Buy

Roland CD-Rom Listing
DISC 1
VOLUMES
1 : ============
0.1sec
2   ::SUPREME:::
0.1sec
3   :::BEATS::::
0.1sec
4   ::African:::
0.1sec
5   Contemporary
0.1sec
6   ::CD-ROM 1::
0.1sec
7   ------
0.1sec
8 >>>: AFRICAN
0.1sec
9 BTS: Group Chants
154.8sec
10 BTS: Kimati Batwa
323.1sec
11 BTS: Ju Ju
333.4sec
12 BTS: Gyana HiLife
159.6sec
13 BTS: Dumbek Belly
147.9sec
14 BTS: Soukous
94.4sec
15 BTS: BusyDrmWhstl
38.6sec
16 BTS: Sunu
140.2sec
17 BTS: Lamba
168.8sec
18 BTS: Kaki Lamba
131.6sec
19 BTS: Zepaule
65.4sec
20 BTS: African Tap
136.4sec
21 BTS: Ghana Bawa
127.9sec
22 BTS: Guinea Lamba
58.0sec
23 BTS: Manjani
86.9sec
24 BTS: Nongo
25.8sec
25 BTS: Nyabinghi
69.0sec
26 BTS: Tribal Kim
44.2sec
27 BTS: Yesa
33.6sec
28 >>>: CONTEMPORARY
0.1sec
29 BTS: Subway Trks
96.7sec
30 BTS: Lion's Roar
101.6sec
31 BTS: TropicalTalk
130.7sec
32 BTS: Mozambique
104.2sec
33 BTS: Beg Vocal
39.2sec
34 BTS: Charleston
132.6sec
35 BTS: BenBrown R&R
12.6sec
36 BTS: Cha Cha Cha
305.1sec
37 BTS: Knee Floor
52.8sec
38 BTS: Tri.Again
112.9sec
39 BTS: AfroTriangle
148.6sec
40 BTS: Vacuume Grv
298.8sec
41 BTS: Bash Novel
105.3sec
42 BTS: Moose Groove
164.7sec
43 BTS: Tongatown
237.5sec
44 BTS: Udu Bata
182.6sec
45 >>>: LATIN
0.2sec
46 BTS: Danzon
110.8sec
47 BTS: Timbale Bash
170.9sec
48 BTS: Luis 6/8
141.0sec
49 BTS: Songa
126.1sec
50 BTS: 2 Conga Bell
13.0sec
51 >>>: MINI-MENUS
0.1sec
52 BTS: African MM
206.9sec
53 BTS: Contemp.MM
170.3sec
54 BTS: Latin MM
89.4sec
55 >>>: INST.LOOPS
0.1sec
56 BTS: African Cgas
96.9sec
57 BTS: Contemp.Cgas
287.7sec
58 BTS: Latin Congas
212.4sec
59 BTS: Bongo&Tonga
148.8sec
60 BTS: Djembe
155.3sec
61 BTS: Ethnic Drums
271.8sec
62 BTS: Talking Drms
113.4sec
63 BTS: Cowbl/Metals
200.1sec
64 BTS: Udu Pots
98.3sec
65 BTS: Timbales
200.4sec
66 BTS: Shaker/Tamb
138.4sec
67 BTS: Triangles
30.4sec
68 >>>: PERCUSSION
0.2sec
69 PRC: African Perc
127.0sec
70 PRC: Congas
74.3sec
71 PRC: Shakers
54.1sec
72 PRC: Guiros
29.0sec
73 PRC: Tambourines
19.3sec
74 PRC: Bells
89.4sec
75 PRC: Triangles
65.0sec
76 PRC: Timbales
24.8sec
77 PRC: Talk Drums
79.4sec
78 PRC: Jaw Harps
16.7sec
79 PRC: Claves
10.3sec
80 PRC: Udus
89.8sec
81 >>>: DEMOS
0.2sec
82 DEM: S.B.CDs 1-4
219.0sec
83 DEM: S.B.CD vol.5
175.6sec
84 DEM: Bass Legends
185.0sec
85 DEM: Heart'Africa
174.0sec
PERFORMANCES
1 ===: ===========
0.1sec
2 >>>: AFRICAN
0.1sec
3 80: E Toi E Toi
23.4sec
4 80: Wosa
11.6sec
5 80: Yebo
119.8sec
6 80: Kimati Batwa
169.1sec
7 100: Kimati Batwa
154.0sec
8 120: Ju Ju
86.8sec
9 120: Ju.Tlk DSolo
38.7sec
10 120: Ju.Tlk DLead
37.4sec
11 132: Ju Ju
76.8sec
12 132: Ju.Tlk DLead
97.2sec
13 138: Gyana HiLife
60.5sec
14 138: Gy.Lead Drm
66.8sec
15 138: Gy.Solo Drm
39.0sec
16 93: Dumbek Belly
49.7sec
17 108: Dumbek Belly
59.7sec
18 120: Dumbek Belly
38.5sec
19 93: Soukous
34.7sec
20 108: Soukous
36.4sec
21 120: Soukous
23.3sec
22 120: BusyDrmWhstl
38.6sec
23 93: Sunu
47.3sec
24 108: Sunu
47.1sec
25 120: Sunu
45.8sec
26 93: Lamba
61.7sec
27 108: Lamba
42.6sec
28 120: Lamba
64.5sec
29 93: Kaki Lamba
38.3sec
30 108: Kaki Lamba
45.1sec
31 122: Kaki Lamba
48.2sec
32 160: Zepaule
29.5sec
33 180: Zepaule
35.9sec
34 78: African Tap
53.3sec
35 85: African Tap
42.6sec
36 100: African Tap
40.5sec
37 160: Ghana Bawa
80.2sec
38 176: Ghana Bawa
47.7sec
39 93: Guinea Lamba
14.8sec
40 108: Guinea Lamba
27.8sec
41 120: Guinea Lamba
15.4sec
42 93: Manjani
32.2sec
43 108: Manjani
39.0sec
44 120: Manjani
15.7sec
45 93: Nongo
8.6sec
46 108: Nongo
17.2sec
47 90: Nyabinghi
69.0sec
48 93: Tribal Kim
10.0sec
49 108: Tribal Kim
26.2sec
50 120: Tribal Kim
8.0sec
51 93: Yesa
12.6sec
52 108: Yesa
10.8sec
53 120: Yesa
10.2sec
54 ===: ============
0.1sec
55 >>>: CONTEMPORARY
0.1sec
56 140: Subway Trks
90.8sec
57 VOX: Sub Menu
5.9sec
58 104: Lion's Roar
53.6sec
59 116: Lion's Roar
48.0sec
60 93: TropicalTalk
57.0sec
61 108: TropicalTalk
44.7sec
62 120: TropicalTalk
29.0sec
63 93: Mozambique
42.9sec
64 108: Mozambique
36.2sec
65 120: Mozambique
25.1sec
66 93: Beg Vocal
14.8sec
67 108: Beg Vocal
12.8sec
68 120: Beg Vocal
11.6sec
69 85: Charleston
51.9sec
70 93: Charleston
42.2sec
71 108: Charleston
38.5sec
72 93: Brown R&R
4.9sec
73 108: Brown R&R
4.3sec
74 120: Brown R&R
3.4sec
75 93: Cha Cha Cha
99.7sec
76 108: Cha Cha Cha
111.9sec
77 120: Cha Cha Cha
93.3sec
78 FIL: Cha Tmb Fls
11.0sec
79 93: Knee Floor
20.0sec
80 108: Knee Floor
17.2sec
81 120: Knee Floor
15.6sec
82 93: Tri.Again
47.1sec
83 108: Tri.Again
34.5sec
84 120: Tri.Again
31.3sec
85 93: AfroTriangle
54.8sec
86 108: AfroTriangle
47.2sec
87 120: AfroTriangle
46.6sec
88 93: Vacuum Grv
93.4sec
89 108: Vacuum Grv
90.4sec
90 120: Vacuum Grv
132.0sec
91 93: Bash Novel
44.8sec
92 108: Bash Novel
29.7sec
93 120: Bash Novel
30.8sec
94 93: Moose Groove
58.4sec
95 108: Moose Groove
59.8sec
96 120: Moose Groove
46.5sec
97 93: Tongatown
123.9sec
98 108: Tongatown
59.8sec
99 120: Tongatown
53.8sec
100 93: Udu Bata
70.0sec
101 108: Udu Bata
55.9sec
102 120: Udu Bata
56.7sec
103 >>>: LATIN
0.2sec
104 93: Danzon
45.8sec
105 108: Danzon
34.2sec
106 120: Danzon
30.8sec
107 93: Timbale Bash
69.6sec
108 108: Timbale Bash
51.3sec
109 120: Timbale Bash
50.0sec
110 110: Luis 6/8
54.0sec
111 120: Luis 6/8
46.2sec
112 135: Luis 6/8
40.8sec
113 93: Songa Ltn
44.8sec
114 108: Songa Ltn
38.9sec
115 120: Songa Ltn
42.4sec
116 93: 2 Conga Bell
4.6sec
117 108: 2 Conga Bell
8.4sec
118 >>>: MINI-MENUS
0.1sec
119 BTS: African MM
206.9sec
120 BTS: Contemp.MM
170.3sec
121 BTS: Latin MM
89.4sec
122 BTS: African Cgas
96.9sec
123 BTS: Contemp.Cgas
287.7sec
124 BTS: Latin Congas
212.4sec
125 BTS: Bongo&Tonga
148.8sec
126 BTS: Djembe
155.3sec
127 BTS: Ethnic Drums
271.8sec
128 BTS: Talking Drms
113.4sec
129 BTS: Cowbl/Metals
200.1sec
130 BTS: Udu Pots
98.3sec
131 BTS: Timbales
200.4sec
132 BTS: Shaker/Tamb
138.4sec
133 BTS: Triangles
30.4sec
134 >>>: PERCUSSION
0.2sec
135 PRC: African Perc
124.6sec
136 PRC: Congas
73.7sec
137 PRC: Shakers
47.1sec
138 PRC: Guiros
17.0sec
139 PRC: Tambourines
16.7sec
140 PRC: Bells
49.5sec
141 PRC: Triangles
28.9sec
142 PRC: Timbales
16.5sec
143 PRC: Talk Drums
61.4sec
144 PRC: Jaw Harps
14.9sec
145 PRC: Claves
7.2sec
146 PRC: Udus
38.5sec
147 >>>: DEMOS
0.2sec
148 DEM: Audio CDs1-4
219.0sec
149 DEM: Audio CD #5
175.6sec
150 DEM: Bass Legends
185.0sec
151 DEM: Heart'Africa
174.0sec
PATCHES
1 ........  
0.0sec
2 --: -------------
0.1sec
3 80: -E Toi E Toi
11.8sec
4 80: -E Toi Msada
11.6sec
5 80: -Wosa
11.6sec
6 80: -Yebo Menu
119.8sec
7 80: -Yebo
23.0sec
8 80: -Yebo Rhythm
58.2sec
9 80: -Yebo Vocal
5.8sec
10 80: -Yebo Ending
12.6sec
11 TLK: -Yebo Talk
20.2sec
12 80: -Kim. Menu
169.1sec
13 80: -Kim. Batwa
11.6sec
14 80: -Kim. PrcBel
11.6sec
15 80: -Kim. PrcVox
11.4sec
16 80: -Kim. PrcLnR
11.6sec
17 80: -Kim. Perc
5.8sec
18 80: -Kim. PrcLnA
11.6sec
19 80: -Kim. PrcLnB
11.6sec
20 80: -Kim. Bottl1
12.1sec
21 80: -Kim. Bottl2
12.1sec
22 80: -Kim. Bottl3
5.7sec
23 80: -Kim. Bell
5.8sec
24 80: -Kim. Vocals
23.6sec
25 80: -Kim. Tube
5.8sec
26 80: -Kim. Conga
2.9sec
27 80: -Kim. LionRr
23.0sec
28 80: -Kim. Iron
2.9sec
29 100: -Kim. Menu
154.0sec
30 100: -Kim. Batwa
18.4sec
31 100: -Kim. PrcBel
17.0sec
32 100: -Kim. PrcVox
18.2sec
33 100: -Kim. PrcLnR
18.4sec
34 100: -Kim. Perc
9.2sec
35 100: -Kim. PrcLnA
9.2sec
36 100: -Kim. PrcLnB
9.2sec
37 100: -Kim. Bottle
7.7sec
38 100: -Kim. Bell
5.3sec
39 100: -Kim. Vocals
18.4sec
40 100: -Kim. Tube
4.6sec
41 100: -Kim. Conga
4.6sec
42 100: -Kim. LionRr
9.2sec
43 100: -Kim. Iron
4.6sec
44 120: -Ju Ju Menu
86.8sec
45 120: -Ju Ju
15.4sec
46 120: -Ju. ShekMix
7.8sec
47 120: -Ju. PercMix
15.4sec
48 120: -Ju. Shekere
2.0sec
49 120: -Ju. Cgas Hi
7.6sec
50 120: -Ju. Cgas Lo
3.8sec
51 120: -Ju. Iron
2.0sec
52 120: -Ju. Rattle
3.9sec
53 120: -Ju. Ld Drm
3.8sec
54 120: -Ju. TlkDrm1
5.8sec
55 120: -Ju. TlkDrm2
3.9sec
56 120: -Ju. TlkDrm3
15.4sec
57 120: -Ju SoloMenu
38.7sec
58 120: -Ju.TlkSolo1
4.6sec
59 120: -Ju.TlkSolo2
11.8sec
60 120: -Ju.TlkSolo3
6.2sec
61 120: -Ju.TlkSolo4
9.6sec
62 120: -Ju.TlkSolo5
6.5sec
63 120: -Ju LeadMenu
37.4sec
64 120: -Ju. TlkLd 1
15.4sec
65 120: -Ju. TlkLd 2
12.4sec
66 120: -Ju. TlkLd 3
9.6sec
67 132: -Ju Ju Menu
73.3sec
68 132: -Ju Ju
14.0sec
69 132: -Ju. Shekere
1.8sec
70 132: -Ju. Cgas Hi
7.0sec
71 132: -Ju. Cgas Lo
7.0sec
72 132: -Ju. Iron
1.8sec
73 132: -Ju. Ld Drm
7.0sec
74 132: -Ju. PercMix
14.0sec
75 132: -Ju. Rattle
3.5sec
76 132: -Ju. ShekMix
7.0sec
77 132: -Ju. TlkDrm1
3.5sec
78 132: -Ju. TlkDrm2
3.5sec
79 132: -Ju.Tlk End
3.2sec
80 132: -Ju LeadMenu
97.2sec
81 132: -Ju. TlkLd 1
27.8sec
82 132: -Ju. TlkLd 2
10.6sec
83 132: -Ju. TlkLd 3
6.4sec
84 132: -Ju. TlkLd 4
24.4sec
85 132: -Ju. TlkLd 5
14.0sec
86 132: -Ju. TlkLd 6
14.0sec
87 138: -Gy. Menu
53.8sec
88 138: -Gy. Hi Life
13.4sec
89 138: -Gy. BelShkr
13.4sec
90 138: -Gy. Bell
3.4sec
91 138: -Gy. Bs Drum
6.7sec
92 138: -Gy. DaroBel
3.3sec
93 138: -Gy. Pan Hi
3.4sec
94 138: -Gy. Pan Lo
3.4sec
95 138: -Gy. Rattle
3.4sec
96 138: -Gy. Shaker
3.4sec
97 138: -Gy.Ld Menu
66.8sec
98 138: -Gy. LdDrm 1
16.6sec
99 138: -Gy. LdDrm 2
13.4sec
100 138: -Gy. LdDrm 3
6.8sec
101 138: -Gy. LdDrm 4
30.0sec
102 138: -Gy.SoloMenu
39.0sec
103 138: -Gy. DSolo 1
14.4sec
104 138: -Gy. DSolo 2
5.7sec
105 138: -Gy. DSolo 3
1.6sec
106 138: -Gy. DSolo 4
2.5sec
107 138: -Gy. DSolo 5
4.7sec
108 138: -Gy. DSolo 6
4.7sec
109 138: -Gy. DSolo 7
5.4sec
110 93: -Dum. Menu
49.7sec
111 93: -Dum.Belly 1
10.0sec
112 93: -Dum.Belly 2
10.0sec
113 93: -Dum.Belly 3
19.8sec
114 93: -Dum. Dumbek
9.9sec
115 108: -Dumbek Menu
59.7sec
116 108: -Dum. Bell 1
8.6sec
117 108: -Dum. Bell 2
17.0sec
118 108: -Dum. Bell 3
8.6sec
119 108: -Dum. Dumb
8.5sec
120 120: -Dum. Menu
38.5sec
121 120: -Dum.Belly 1
7.8sec
122 120: -Dum.Belly 2
15.4sec
123 120: -Dum.Dumbek1
7.7sec
124 120: -Dum.Dumbek2
7.6sec
125 93: -Souk. Menu
34.7sec
126 93: -Souk. Souk
9.8sec
127 93: -Souk. Cgas
10.0sec
128 93: -Souk. Shkr
5.0sec
129 93: -Souk. Sheke
2.5sec
130 93: -Souk. CwBel
4.9sec
131 93: -Souk. Block
2.5sec
132 108: -Souk. Menu
36.4sec
133 108: -Souk.Souk 1
17.0sec
134 108: -Souk.Souk 2
8.6sec
135 108: -Souk. Cgas
8.6sec
136 108: -Souk. Shkr
2.2sec
137 120: -Souk. Menu
23.3sec
138 120: -Souk.Souk 1
3.8sec
139 120: -Souk.Souk 2
7.6sec
140 120: -Souk. Cgas
7.8sec
141 120: -Souk. CwBel
2.2sec
142 120: -Souk. Shkr
1.9sec
143 120: -Bsy. Menu
38.6sec
144 120: -Bsy. DrmWhs
7.6sec
145 120: -Bsy. No Whs
7.6sec
146 120: -Bsy. Congas
7.8sec
147 120: -Bsy. Bongos
7.8sec
148 120: -Bsy. Surdo
7.8sec
149 93: -Sunu Menu
47.3sec
150 93: -Sunu Sunu 1
14.8sec
151 93: -Sunu Sunu 2
10.0sec
152 93: -Sunu Djemb1
10.0sec
153 93: -Sunu Djemb2
10.0sec
154 93: -Sunu DunDun
2.5sec
155 108: -Sunu Menu
47.1sec
156 108: -Sunu Sunu 1
8.6sec
157 108: -Sunu Sunu 2
12.8sec
158 108: -Sunu Djemb1
8.6sec
159 108: -Sunu Djemb2
12.8sec
160 108: -Sunu DunDun
4.3sec
161 120: -Sunu Menu
45.8sec
162 120: -Sunu Sunu
15.4sec
163 120: -Sunu Djemb1
11.4sec
164 120: -Sunu Djemb2
11.6sec
165 120: -Sunu DunDun
7.4sec
166 93: -Lamba Menu
61.7sec
167 93: -Lamba Lamba
5.0sec
168 93: -Lamba Djmbe
10.0sec
169 93: -Lamba Dun
4.8sec
170 93: -Lamba Log
2.5sec
171 93: -Lamba Lead1
19.6sec
172 93: -Lamba Lead2
19.8sec
173 108: -Lamba Menu
40.4sec
174 108: -Lamba Lamba
2.2sec
175 108: -Lamba Djmbe
8.6sec
176 108: -Lamba Dun
4.3sec
177 108: -Lamba Log
2.1sec
178 108: -Lamba Solo
6.4sec
179 110: -Lamba Lead
16.8sec
180 108: -Lamba Bel
2.2sec
181 120: -Lamba Menu
64.5sec
182 120: -Lamba Lamba
7.7sec
183 120: -Lamba Djmbe
4.0sec
184 120: -Lamba Dun
7.7sec
185 120: -Lamba Bell
2.0sec
186 120: -Lamba Log
1.9sec
187 120: -Lamba Lead1
15.4sec
188 120: -Lamba Lead2
15.4sec
189 120: -Lamba Solo1
5.4sec
190 120: -Lamba Solo2
5.0sec
191 93: -Kaki Menu
28.5sec
192 93: -Kaki Lamba
10.0sec
193 93: -Kaki Djembe
5.0sec
194 93: -Kaki DunBel
2.5sec
195 93: -Kaki Solo 1
5.7sec
196 93: -Kaki Solo 2
5.3sec
197 96: -Kaki Lamba
9.8sec
198 108: -Kaki Menu
45.1sec
199 108: -Kaki Djembe
8.6sec
200 108: -Kaki DunBel
4.3sec
201 108: -Kaki Solo 1
7.8sec
202 108: -Kaki Solo 2
3.2sec
203 122: -Kaki Menu
48.2sec
204 122: -Kaki Lamba
7.6sec
205 122: -Kaki Djembe
7.8sec
206 122: -Kaki DunBel
2.0sec
207 122: -Kaki Lead
19.2sec
208 122: -Kaki Solo 1
3.8sec
209 122: -Kaki Solo 2
3.4sec
210 122: -Kaki Solo 3
4.4sec
211 160: -Zep. Menu
29.5sec
212 160: -Zep. Zepaul
13.0sec
213 160: -Zep. NoPrst
5.8sec
214 160: -Zep. Segun
2.9sec
215 160: -Zep. Maman1
3.8sec
216 160: -Zep. Maman2
4.0sec
217 180: -Zep. Menu
35.9sec
218 180: -Zep. Zepaul
11.0sec
219 180: -Zep. NoPrst
11.0sec
220 180: -Zep. Segun
3.9sec
221 180: -Zep. Maman1
6.4sec
222 180: -Zep. Maman2
3.6sec
223 78: -Af.Tap Menu
53.3sec
224 78: -African Tap
11.8sec
225 78: -Tap Solo
11.8sec
226 78: -Tap Prc Mix
11.8sec
227 78: -Tap Congas
6.0sec
228 78: -Tap Shaker
3.0sec
229 78: -Tap Ld Drum
5.9sec
230 78: -Tap Bell
3.0sec
231 85: -Af.Tap Menu
42.6sec
232 85: -African Tap
11.0sec
233 85: -Tap Solo
5.4sec
234 85: -Tap Prc Mix
11.0sec
235 85: -Tap Congas
5.6sec
236 85: -Tap Shaker
2.7sec
237 85: -Tap Ld Drum
5.5sec
238 85: -Tap Bell
1.4sec
239 100: -Af.Tap Menu
40.5sec
240 100: -African Tap
9.2sec
241 100: -Tap Solo
6.0sec
242 100: -Tap Prc Mix
9.2sec
243 100: -Tap Congas
4.6sec
244 100: -Tap Shaker
4.6sec
245 100: -Tap Ld Drum
4.6sec
246 100: -Tap Bell
2.3sec
247 160: -Ghana menu
80.2sec
248 160: -Ghana Bawa1
13.0sec
249 160: -Ghana Bawa2
18.6sec
250 160: -Ghana NoLd1
2.4sec
251 160: -Ghana NoLd2
11.6sec
252 160: -Ghana NoLd3
11.6sec
253 160: -Ghana Drum
5.8sec
254 160: -Ghana Bell
5.7sec
255 160: -Ghana Cow 1
2.9sec
256 160: -Ghana Cow 2
2.9sec
257 160: -Ghana Stick
5.7sec
258 176: -Ghana menu
47.7sec
259 176: -Ghana Bawa1
10.6sec
260 176: -Ghana Bawa2
13.2sec
261 176: -Ghana NoLd1
10.6sec
262 176: -Ghana NoLd2
10.6sec
263 176: -Ghana Drum
2.7sec
264 93: -Guinea
5.0sec
265 93: -Guinea Lead
9.8sec
266 108: -Guinea
8.6sec
267 108: -Guinea Lead
19.2sec
268 120: -Guinea
7.8sec
269 120: -Guinea Lead
7.6sec
270 93: -Mnjani menu
32.2sec
271 93: -Manjani
5.0sec
272 93: -Manjani Ld
10.0sec
273 93: -Manjani Djm
5.0sec
274 93: -Manjani Dun
2.5sec
275 93: -Manjani Log
2.5sec
276 93: -Mnjani Djm1
0.5sec
277 93: -Mnjani Djm2
2.5sec
278 93: -Mnjani Djm3
2.4sec
279 93: -Mnjani Djm4
1.8sec
280 108: -Mnjani menu
39.0sec
281 108: -Manjani
8.6sec
282 108: -Manjani Ld
4.4sec
283 108: -Manjani Djm
8.6sec
284 108: -Manjani Dun
4.2sec
285 108: -Manjani Log
4.3sec
286 108: -Manjni Djm1
3.4sec
287 108: -Manjni Djm2
3.3sec
288 108: -Manjni Djm3
2.2sec
289 120: -Mnjani menu
15.7sec
290 120: -Manjani
4.0sec
291 120: -Manjani Ld
4.0sec
292 120: -Manjani Djm
3.8sec
293 120: -Manjani Dun
1.9sec
294 120: -Manjani Log
2.0sec
295 93: -Nongo
8.6sec
296 108: -Nongo A
8.6sec
297 108: -Nongo B
8.6sec
298 90: -Nyab menu
69.0sec
299 90: -Nyabinghi 1
15.4sec
300 90: -Nyabinghi 2
12.8sec
301 90: -Nya NoLdDrm
20.4sec
302 90: -Nya Drum 1
10.2sec
303 90: -Nya Drum 2
10.2sec
304 93: -Tribal Kim
5.0sec
305 93: -Tribe Djmbe
5.0sec
306 108: -Tribe Menu
26.2sec
307 108: -Tribal Kim
4.4sec
308 108: -Tribe Djmb1
4.4sec
309 108: -Tribe Djmb2
4.2sec
310 108: -Tribe Fill1
2.4sec
311 108: -Tribe Fill2
2.0sec
312 120: -Tribal Kim
4.0sec
313 120: -Tribe Djmbe
4.0sec
314 93: -Yesa
9.8sec
315 93: -Yesa Fill
2.8sec
316 108: -Yesa
8.4sec
317 108: -Yesa Fill
2.4sec
318 120: -Yesa
7.8sec
319 120: -Yesa Fill
2.4sec
320 ===: CONTEMPORARY
0.1sec
321 140: -Subway Menu
90.8sec
322 140: -Subway Mix
13.2sec
323 140: -Sub Feets
6.6sec
324 140: -Sub Perc.
13.2sec
325 140: -Sub Anklung
13.2sec
326 140: -Sub Udu
6.7sec
327 140: -Sub Brush
6.5sec
328 140: -Sub Voc.Mix
13.2sec
329 140: -Sub Vox 1
6.6sec
330 140: -Sub Vox 2
6.6sec
331 140: -Sub Vox 3
5.0sec
332 VOX: -SubVox Menu
5.9sec
333 104: -Lion's Menu
53.6sec
334 104: -Lion's Mix
9.0sec
335 104: -Lion's Perc
9.0sec
336 104: -Lion's Cgas
17.8sec
337 104: -Lion's Cow
9.0sec
338 104: -Lion's Roar
8.8sec
339 116: -Lion's Menu
44.0sec
340 116: -Lion's Mix
8.0sec
341 116: -Lion's Perc
8.0sec
342 116: -Lion's Cgas
8.0sec
343 116: -Lion's Coco
4.0sec
344 116: -Lion's Cow
8.0sec
345 116: -Lion's Roar
8.0sec
346 93: -Tropic Menu
57.0sec
347 93: -Tropic Mix
19.8sec
348 93: -Tropic Cga
19.8sec
349 93: -Tropic Talk
5.0sec
350 93: -Tropic Shkr
9.9sec
351 93: -Tropic Cow
2.5sec
352 108: -Tropic Menu
44.7sec
353 108: -Tropic Mix
17.0sec
354 108: -Tropic Cga
17.0sec
355 108: -Tropic Shkr
8.5sec
356 108: -Tropic Cow
2.2sec
357 120: -Tropic Menu
29.0sec
358 120: -Tropic Mix
7.8sec
359 120: -Tropic Cga
7.8sec
360 120: -Tropic Talk
7.6sec
361 120: -Tropic Shkr
3.8sec
362 120: -Tropic Cow
2.0sec
363 93: -Mozamb Menu
42.9sec
364 93: -Mozambque A
10.0sec
365 93: -Mozambque B
16.0sec
366 93: -MozambIntro
1.6sec
367 93: -Moz. Congas
5.1sec
368 93: -Moz. Guiro
5.2sec
369 93: -Moz. Timb
5.0sec
370 108: -Mozamb Menu
36.2sec
371 108: -Mozambque A
8.6sec
372 108: -Mozambque B
13.4sec
373 108: -MozambIntro
1.2sec
374 108: -Moz. Congas
4.3sec
375 108: -Moz. Guiro
4.4sec
376 108: -Moz. Timb
4.3sec
377 120: -Mozamb Menu
25.1sec
378 120: -Mozambque A
3.8sec
379 120: -Mozambque B
8.4sec
380 120: -MozambIntro
1.4sec
381 120: -Moz. Congas
3.8sec
382 120: -Moz. Guiro
3.9sec
383 120: -Moz. Timb
3.8sec
384 93: -Beg Vocal
14.8sec
385 108: -Beg Vocal
12.8sec
386 120: -Beg Vocal
11.6sec
387 85: -Char. Menu
51.9sec
388 85: -Charleston
5.6sec
389 85: -Char. PrcMx
5.6sec
390 85: -Char. Tap
5.5sec
391 85: -Char. Guiro
7.5sec
392 85: -Char. Conga
22.2sec
393 85: -Char. Tri
5.5sec
394 93: -Char. Menu
42.2sec
395 93: -Charleston
5.0sec
396 93: -Char. Tap
2.4sec
397 93: -Char. PrcMx
5.0sec
398 93: -Char. Conga
19.8sec
399 93: -Char. Tri
5.0sec
400 93: -Char. Shkr
5.0sec
401 108: -Char. Menu
38.5sec
402 108: -Charleston
8.6sec
403 108: -Char. Tap
4.2sec
404 108: -Char. PrcMx
4.4sec
405 108: -Char. Conga
17.0sec
406 108: -Char. Shkr
4.3sec
407 93: -Brown R&R
4.9sec
408 108: -Brown R&R
4.3sec
409 120: -Brown R&R
3.4sec
410 93: -ChaCha Menu
99.7sec
411 93: -Cha Cha A
18.2sec
412 93: -Cha Cha B
10.2sec
413 93: -Cha Timb A
18.2sec
414 93: -Cha Timb B
20.2sec
415 93: -Cha Clave
7.6sec
416 93: -Cha Congas
20.2sec
417 93: -Cha Guiro
5.1sec
418 108: -ChaCha Menu
111.9sec
419 108: -Cha Cha A
32.4sec
420 108: -Cha Cha B
25.6sec
421 108: -Cha Timb A
19.6sec
422 108: -Cha Timb B
12.8sec
423 108: -Cha Congas
17.2sec
424 108: -Cha Guiro
4.3sec
425 120: -ChaCha Menu
82.5sec
426 120: -Cha Cha A
21.6sec
427 120: -Cha Cha B
15.4sec
428 120: -Cha Congas
15.4sec
429 120: -Cha Guiro
3.9sec
430 120: -Cha Timb A
10.8sec
431 120: -Cha Timb B
15.4sec
432 FIL: -ChaTmb Menu
11.0sec
433 FIL: -Cha Tmb 1
2.6sec
434 FIL: -Cha Tmb 2
2.2sec
435 FIL: -Cha Tmb 3
2.2sec
436 FIL: -Cha Tmb 4
2.0sec
437 FIL: -Cha Tmb 5
2.0sec
438 93: -Knee Menu
20.0sec
439 93: -Knee Floor
10.0sec
440 93: -Knee PrcMx
10.0sec
441 108: -Knee Menu
17.2sec
442 108: -Knee Floor
8.6sec
443 108: -Knee PrcMx
8.6sec
444 120: -Knee Menu
15.6sec
445 120: -Knee Floor
7.8sec
446 120: -Knee PrcMx
7.8sec
447 93: -Tri. Menu
47.1sec
448 93: -Tri. Mix
9.8sec
449 93: -Tri. Cga&Bl
10.0sec
450 93: -Tri. Congas
10.0sec
451 93: -Tri. Bell
4.9sec
452 93: -Tri. Shaker
5.0sec
453 93: -Tri. Tri
2.5sec
454 108: -Tri. Menu
34.5sec
455 108: -Tri. Mix
8.6sec
456 108: -Tri. Cga&Bl
8.6sec
457 108: -Tri. Congas
8.6sec
458 108: -Tri. Bell
4.3sec
459 108: -Tri. Shaker
2.2sec
460 108: -Tri. Tri
2.2sec
461 120: -Tri. Menu
31.3sec
462 120: -Tri. Mix
7.8sec
463 120: -Tri. Cga&Bl
7.8sec
464 120: -Tri. Congas
7.8sec
465 120: -Tri. Bell
3.9sec
466 120: -Tri. Shaker
2.0sec
467 120: -Tri. Tri
2.0sec
468 93: -Afro Menu
54.8sec
469 93: -Afro Tri
10.0sec
470 93: -Afro No Bgo
10.0sec
471 93: -Afro TlkDrm
4.8sec
472 93: -Afro Md Tri
5.0sec
473 93: -Afro Congas
10.0sec
474 93: -Afro Shaker
5.0sec
475 93: -Afro Tongas
10.0sec
476 108: -Afro Menu
47.2sec
477 108: -Afro Tri
8.6sec
478 108: -Afro No Bgo
8.6sec
479 108: -Afro TlkDrm
4.3sec
480 108: -Afro Md Tri
4.3sec
481 108: -Afro Congas
8.6sec
482 108: -Afro Shaker
4.3sec
483 108: -Afro Tongas
8.5sec
484 120: -Afro Menu
46.6sec
485 120: -Afro Tri
7.8sec
486 120: -Afro No Bgo
7.8sec
487 120: -Afro TlkDrm
7.7sec
488 120: -Afro Md Tri
3.9sec
489 120: -Afro Congas
7.8sec
490 120: -Afro Shaker
3.9sec
491 120: -Afro Tongas
7.7sec
492 93: -Vac. Menu
93.4sec
493 93: -Vac.Groove1
9.8sec
494 93: -Vac.Groove2
9.8sec
495 93: -Vac. Darb 1
19.8sec
496 93: -Vac. Darb 2
9.8sec
497 93: -Vac. PrcMx1
9.8sec
498 93: -Vac. PrcMx2
9.8sec
499 93: -Vac. Shaha1
9.8sec
500 93: -Vac. Shaha2
9.8sec
501 93: -Vac. TlkDrm
5.0sec
502 108: -Vac. Menu
90.4sec
503 108: -Vac.Groove1
8.6sec
504 108: -Vac.Groove2
17.0sec
505 108: -Vac.PrcMix1
8.6sec
506 108: -Vac.PrcMix2
17.0sec
507 108: -Vac. Darb 1
8.6sec
508 108: -Vac. Darb 2
17.0sec
509 108: -Vac. BelBag
4.3sec
510 108: -Vac. Radtor
5.0sec
511 108: -Vac. TlkDrm
4.3sec
512 120: -Vac. Menu
115.0sec
513 120: -Vac.Groove1
7.6sec
514 120: -Vac.Groove2
15.4sec
515 120: -Vac.PrcMix1
7.6sec
516 120: -Vac. Shaha1
7.6sec
517 120: -Vac. Shaha2
15.4sec
518 120: -Vac. Darb 1
15.2sec
519 120: -Vac. Darb 2
15.4sec
520 120: -Vac. Radtor
3.9sec
521 120: -Vac. BelBag
7.6sec
522 120: -Vac. TlkDrm
3.9sec
523 93: -Bash Menu
44.8sec
524 93: -Bash Novel
19.8sec
525 93: -Bash JawHrp
10.0sec
526 93: -Bash SmlDrm
5.0sec
527 93: -Bash Tamb
5.0sec
528 93: -Bash Spoons
5.0sec
529 108: -Bash Menu
29.7sec
530 108: -Bash Novel
17.0sec
531 108: -Bash JawHrp
8.4sec
532 108: -Bash Spoons
4.3sec
533 120: -Bash Menu
30.8sec
534 120: -Bash Novel
15.4sec
535 120: -Bash JawHrp
7.8sec
536 120: -Bash Spoons
7.6sec
537 93: -Moose menu
58.4sec
538 93: -Moose Grv
19.8sec
539 93: -Mse Cng+Udu
10.0sec
540 93: -Mse Congas
10.0sec
541 93: -Mse DrmScrt
4.9sec
542 93: -Mse Udu
10.0sec
543 93: -Mse Tam Stk
3.7sec
544 108: -Moose menu
59.8sec
545 108: -Moose Grv
17.0sec
546 108: -Mse Cng+Udu
8.6sec
547 108: -Mse Congas
8.6sec
548 108: -Mse DrmScrt
4.3sec
549 108: -Mse Udu
17.0sec
550 108: -Mse Tam Stk
4.3sec
551 120: -Moose menu
46.5sec
552 120: -Moose Grv
15.4sec
553 120: -Mse Cng+Udu
7.8sec
554 120: -Mse Congas
7.8sec
555 120: -Mse DrmScrt
3.9sec
556 120: -Mse Udu
7.8sec
557 120: -Mse Tam Stk
3.8sec
558 93: -Tonga menu
123.9sec
559 93: -Tongatown 1
10.0sec
560 93: -Tongatown 2
19.8sec
561 93: -Tongatown 3
19.8sec
562 93: -Tonga NoCga
19.8sec
563 93: -TongaTonga1
19.8sec
564 93: -TongaTonga2
10.0sec
565 93: -Tonga Stick
4.9sec
566 93: -Tonga Bongo
9.9sec
567 93: -Tonga Conga
5.0sec
568 93: -Tonga Slide
4.9sec
569 108: -Tonga menu
59.8sec
570 108: -Tongatown
17.0sec
571 108: -Tonga NoCga
17.0sec
572 108: -Tonga Tonga
8.6sec
573 108: -Tonga Stick
4.3sec
574 108: -Tonga Bongo
4.3sec
575 108: -Tonga Conga
4.3sec
576 108: -Tonga Slide
4.3sec
577 120: -Tonga menu
53.8sec
578 120: -Tongatown
15.4sec
579 120: -Tonga NoCga
15.2sec
580 120: -Tonga Tonga
7.8sec
581 120: -Tonga Stick
3.9sec
582 120: -Tonga Bongo
3.9sec
583 120: -Tonga Conga
3.8sec
584 120: -Tonga Slide
3.8sec
585 93: -Udu B. menu
70.0sec
586 93: -Udu Bata 1
10.0sec
587 93: -Udu Bata 2
10.0sec
588 93: -Udu Bngos 1
5.0sec
589 93: -Udu Bngos 2
5.0sec
590 93: -Udu Udu 1
10.0sec
591 93: -Udu Udu 2
10.0sec
592 93: -Udu Cowbl 1
10.0sec
593 93: -Udu Cowbl 2
5.0sec
594 93: -Udu Shaker
5.0sec
595 108: -Udu B. menu
55.9sec
596 108: -Udu Bata 1
8.6sec
597 108: -Udu Bata 2
8.6sec
598 108: -Udu Bngos 1
4.3sec
599 108: -Udu Bngos 2
4.3sec
600 108: -Udu Udu 1
8.6sec
601 108: -Udu Udu 2
8.6sec
602 108: -Udu Cowbell
8.6sec
603 108: -Udu Shaker
4.3sec
604 120: -Udu B. menu
56.7sec
605 120: -Udu Bata 1
4.0sec
606 120: -Udu Bata 2
7.8sec
607 120: -Udu Bata 3
7.8sec
608 120: -Udu Bngos 1
2.0sec
609 120: -Udu Bngos 2
3.9sec
610 120: -Udu Bngos 3
3.9sec
611 120: -Udu Udu 1
4.0sec
612 120: -Udu Udu 2
7.8sec
613 120: -Udu Udu 3
7.8sec
614 120: -Udu Cowbell
3.8sec
615 120: -Udu Shaker
3.9sec
616 ===: LATIN
0.2sec
617 93: -Danzon
20.2sec
618 93: -Danzon Timb
20.2sec
619 93: -Danzon Fill
5.4sec
620 108: -Danzon
17.0sec
621 108: -Danzon Timb
17.2sec
622 120: -Danzon
15.4sec
623 120: -Danzon Timb
15.4sec
624 93: -Timba Menu
69.6sec
625 93: -Timbash Mix
19.8sec
626 93: -Timba Timba
5.0sec
627 93: -Timba Cga 1
10.0sec
628 93: -Timba Cga 2
19.8sec
629 93: -Timba Bgo 1
5.0sec
630 93: -Timba Bgo 2
5.0sec
631 93: -Timba Cowbl
5.0sec
632 108: -Timba Menu
51.3sec
633 108: -Timbash Mix
17.0sec
634 108: -Timba Timba
8.5sec
635 108: -Timba Cga 1
8.6sec
636 108: -Timba Cga 2
8.6sec
637 108: -Timba Bongo
4.3sec
638 108: -Timba Cowbl
4.3sec
639 120: -Timba Menu
50.0sec
640 120: -Timbash Mix
15.4sec
641 120: -Timba Timba
7.6sec
642 120: -Timba Conga
15.4sec
643 120: -Timba Bgo 1
3.9sec
644 120: -Timba Bgo 2
3.9sec
645 120: -Timba Cowbl
3.8sec
646 110: -Luis menu
54.0sec
647 110: -Luis 6/8
20.8sec
648 110: -Luis Cow
16.6sec
649 110: -Luis Congas
16.6sec
650 120: -Luis menu
46.2sec
651 120: -Luis 6/8
15.4sec
652 120: -Luis Cow
15.4sec
653 120: -Luis Congas
15.4sec
654 135: -Luis menu
40.8sec
655 135: -Luis 6/8
13.6sec
656 135: -Luis Cow
13.6sec
657 135: -Luis Congas
13.6sec
658 93: -Songa menu
44.8sec
659 93: -Songa Ltn 1
10.0sec
660 93: -Songa Ltn 2
9.8sec
661 93: -Songa Cga 1
10.0sec
662 93: -Songa Cga 2
10.0sec
663 93: -Songa Cow
10.0sec
664 93: -Songa Stick
5.0sec
665 108: -Songa menu
38.9sec
666 108: -Songa Ltn 1
8.6sec
667 108: -Songa Ltn 2
4.4sec
668 108: -Songa Cga 1
8.6sec
669 108: -Songa Cga 2
4.4sec
670 108: -Songa Cow
8.6sec
671 108: -Songa Stick
4.3sec
672 120: -Songa menu
42.4sec
673 120: -Songa Ltn 1
7.8sec
674 120: -Songa Ltn 2
7.6sec
675 120: -Songa Cga 1
7.8sec
676 120: -Songa Cga 2
7.6sec
677 120: -Songa Cow
7.8sec
678 120: -Songa Stick
3.8sec
679 93: -2 Cnga Bell
4.6sec
680 108: -2 Cnga Bell
8.4sec
681 ===: INST.LOOPS
0.1sec
682 BTS: Afr.Cga Menu
96.9sec
683 BTS: Con.Cga Menu
287.7sec
684 BTS: Ltn.Cga Menu
212.4sec
685 BTS: Bgo&Tga Menu
148.8sec
686 BTS: Eth.Drm Menu
271.8sec
687 BTS: Talk Dr.Menu
113.4sec
688 BTS: Cow/Mtl Menu
200.1sec
689 BTS: Udu Menu
98.3sec
690 BTS: Timbale Menu
200.4sec
691 BTS: Shaker Menu
138.4sec
692 BTS: TriangleMenu
30.4sec
693 ===: PERCUSSION
0.2sec
694 PRC: -Pan Logos
7.0sec
695 PRC: -Segun Drums
7.5sec
696 PRC: -Dun Dun's
4.4sec
697 PRC: -Tonga Drums
17.9sec
698 PRC: -Djembes
37.5sec
699 PRC: -Maman Drums
7.2sec
700 PRC: -Bala Drums
2.2sec
701 PRC: -Large Talk
15.2sec
702 PRC: -Logs
6.5sec
703 PRC: -Tune Logs 1
2.2sec
704 PRC: -Tune Logs 2
0.2sec
705 PRC: -Ash Drums
2.4sec
706 PRC: -Deep Drums
12.0sec
707 PRC: -Misc Drums
13.3sec
708 PRC: -Deep Congas
29.8sec
709 PRC: -Lead Congas
7.2sec
710 PRC: -Tribal Cga
4.9sec
711 PRC: -Congas 1
20.4sec
712 PRC: -Congas 2
14.2sec
713 PRC: -Deep Cgas M
14.9sec
714 PRC: -Lead Cgas M
6.8sec
715 PRC: -Tribal Cg.M
3.2sec
716 PRC: -Congas 1 M
10.3sec
717 PRC: -Congas 2 M
8.1sec
718 PRC: -Shakers
45.1sec
719 PRC: -Shekeres
8.2sec
720 PRC: -Brushes
9.2sec
721 PRC: -Guiros
12.6sec
722 PRC: -Coco Rico
4.4sec
723 PRC: -Tambourines
16.7sec
724 PRC: -Cowbells
26.1sec
725 PRC: -Misc Bells
23.4sec
726 PRC: -Triangles
28.9sec
727 PRC: -Timbales
16.5sec
728 PRC: -Talk Drums
74.4sec
729 PRC: -Talk DrumsM
46.2sec
730 PRC: -Large Drum
17.5sec
731 PRC: -Jaw Harps
14.9sec
732 PRC: -Jaw Harp 1
2.2sec
733 PRC: -Jaw Harp 2
1.2sec
734 PRC: -Jaw Harp 3
1.0sec
735 PRC: -Jaw Harp 4
1.6sec
736 PRC: -Claves
7.2sec
737 PRC: -Udus & Kims
75.6sec
738 PRC: -Udus Mono
38.5sec
739 ===: DEMOS
0.2sec
740 DEM: Audio CDs1-4
219.0sec
741 DEM: Audio CD #5
175.6sec
742 DEM: Bass Legends
185.0sec
743 DEM: Heart'Africa
174.0sec

DISC 2
VOLUMES
1 : ============
0.1sec
2   :::SUPREME:::
0.1sec
3   ::::BEATS::::
0.1sec
4   ::::World::::
0.1sec
5   ::::Dance::::
0.1sec
6   :::CD-ROM 2::
0.1sec
7   :------------
0.1sec
8 >>>: WORLD
0.1sec
9 BTS: Conga Basic 52.0sec
10 BTS: Island Conga 85.7sec
11 BTS: Berim. Samba 169.4sec
12 BTS: Kimati Jah 103.4sec
13 BTS: GuaGuanco 129.3sec
14 BTS: Daoud Spoons 58.1sec
15 BTS: Hawaiian 118.9sec
16 BTS: Just Udus 160.9sec
17 BTS: Box/Brush 73.1sec
18 BTS: Island Bash 61.8sec
19 BTS: BrkDr.Reggae 185.3sec
20 BTS: Petro 110.4sec
21 BTS: Tabla Grvs 104.6sec
22 BTS: Asian Daiko 186.6sec
23 BTS: HaitianCongo 161.8sec
24 BTS: DarbukaDance 133.9sec
25 BTS: Earth-beat 100.4sec
26 BTS: Junkanoo 35.8sec
27 BTS: Misha Udu 104.4sec
28 BTS: Am.Native 116.4sec
29 BTS: in OZ! 141.8sec
30 BTS: Rio 108+120 308.4sec
31 BTS: Rio 130 BPM 160.2sec
32 BTS: Kim. Shekere 32.6sec
33 >>>: DANCE 0.1sec
34 BTS: Tri.Rabbit 243.3sec
35 BTS: PuppyRatchet 78.2sec
36 BTS: H/H Berimbau 135.4sec
37 BTS: ElevatorBody 40.8sec
38 BTS: Hip-Hop Gong 95.4sec
39 BTS: U got 2 15.3sec
40 BTS: Scratch Grv 49.2sec
41 BTS: Ben Boing 46.4sec
42 BTS: Udu Hip-Hop 33.8sec
43 BTS: Dara Hip-Hop 36.2sec
44 BTS: Cong-A Go Go 42.8sec
45 BTS: Patum Conga 39.6sec
46 BTS: Daoud Misha 44.4sec
47 BTS: Daoud Bash 23.0sec
48 BTS: Tribal Vocal 69.6sec
49 BTS: Whirly-Bird 59.9sec
50 BTS: Hmm Hmm Hmm 150.5sec
51 BTS: Tonga HipHop 140.9sec
52 BTS: Dance Coil 93.2sec
53 BTS: Coil Conga 65.7sec
54 BTS: Indust. Udu 91.7sec
55 BTS: DarabukaBell 43.2sec
56 BTS: Beats Xpress 31.4sec
57 BTS: Classic Cnga 115.8sec
58 BTS: Boiling Coil 65.9sec
59 BTS: Talkin' Aah 27.6sec
60 BTS: Vibrottles 31.8sec
61 >>>: LATIN 0.2sec
62 BTS: Bembe 6/8 220.3sec
63 BTS: Udu Calypso 115.8sec
64 BTS: Compasa 165.6sec
65 >>>: MINI-MENUS 0.3sec
66 BTS: World MM 360.2sec
67 BTS: Dance MM 270.7sec
68 BTS: Latin MM 63.2sec
69 >>>: INST.LOOPS 0.1sec
70 BTS: Congas I 182.9sec
71 BTS: Congas II 291.0sec
72 BTS: Tonga&Bongo 201.6sec
73 BTS: Metals 311.1sec
74 BTS: Woods 155.6sec
75 BTS: Tabla/Frames 194.4sec
76 BTS: Ethno Drums 363.4sec
77 BTS: Udus 208.7sec
78 BTS: Human 277.8sec
79 BTS: Shakers 179.7sec
80 BTS: Triangle 64.0sec
81 BTS: Guiro/Coco 21.2sec
82 >>>: PERCUSSION 0.2sec
83 PRC: S.American 41.0sec
84 ETH: Didgeridoo 33.8sec
85 DJ : Scratches 2.9sec
86 PRC: Tablas 15.8sec
87 PRC: Sticks 14.2sec
88 CYM: Gongs 32.4sec
89 HUM: Human Perc 63.6sec
90 PRC: Misc.Drums 155.7sec
91 PRC: Dumbeks 38.0sec
92 PRC: Anklungs 9.8sec
93 PRC: Bongos 26.9sec
94 PRC: Rattles 14.4sec
95 PRC: Perc Toys 94.5sec
96 >>>: DEMOS 0.2sec
97 DEM: S.B.CDs 1-4 219.0sec
98 DEM: S.B.CD vol.5 175.6sec
99 DEM: Heart'Asia 160.6sec
100 DEM: Dist.Reality 205.6sec
PERFORMANCES
1 ===: =========== 0.1sec
2 >>>: WORLD 0.1sec
3 93: Conga Basic 19.8sec
4 108: Conga Basic 17.0sec
5 120: Conga Basic 15.2sec
6 93: Island Conga 37.0sec
7 108: Island Conga 27.8sec
8 120: Island Conga 20.9sec
9 120: Berim. Samba 90.6sec
10 132: Berim. Samba 78.8sec
11 93: Kimati Jah 34.8sec
12 108: Kimati Jah 30.0sec
13 120: Kimati Jah 38.6sec
14 93: GuaGuanco 47.7sec
15 108: GuaGuanco 43.0sec
16 120: GuaGuanco 38.6sec
17 120: Daoud Spoons 58.1sec
18 110: Hawaiian 54.6sec
19 130: Hawaiian 64.3sec
20 80: Just Udus 75.1sec
21 93: Just Udus 47.3sec
22 108: Just Udus 38.5sec
23 93: Box/Brush 10.0sec
24 108: Box/Brush 17.0sec
25 120: Box/Brush 46.1sec
26 93: Island Bash 22.5sec
27 108: Island Bash 21.9sec
28 120: Island Bash 17.4sec
29 93: BrkDr.Reggae 62.2sec
30 108: BrkDr.Reggae 61.3sec
31 120: BrkDr.Reggae 61.8sec
32 140: Petro 45.6sec
33 152: Petro 29.5sec
34 170: Petro 35.3sec
35 93: Keharwa Tal 9.8sec
36 108: Keharwa Tal 8.6sec
37 93: Quw Keharwa 5.0sec
38 108: Qaw Keharwa 8.6sec
39 93: TeentalTabla 8.6sec
40 108: TeentalTabla 8.6sec
41 110: Daiko Ens. 33.6sec
42 110: Daiko Rolls 27.8sec
43 125: Daiko Ens. 51.8sec
44 125: Daiko Rolls 18.5sec
45 140: Daiko Ens. 46.2sec
46 140: Daiko Rolls 8.7sec
47 100: HaitianCongo 78.2sec
48 120: HaitianCongo 83.6sec
49 93: Dara Dance 44.7sec
50 108: Dara Dance 46.9sec
51 120: Dara Dance 42.3sec
52 93: Earth-beat 100.4sec
53 110: Junkanoo 35.8sec
54 93: Misha Tabla 18.0sec
55 110: Misha Tabla 8.4sec
56 120: Misha Tabla 29.0sec
57 93: Misha Udu 76.6sec
58 108: Misha Udu 27.8sec
59 90: Am.Native 61.2sec
60 100: Am.Native 55.2sec
61 93: in OZ! 64.4sec
62 108: in OZ! 39.1sec
63 120: in OZ! 47.5sec
64 108: Rio Batucada 174.1sec
65 120: Rio Batucada 134.3sec
66 130: Rio Batucada 160.2sec
67 120: Kim. Shekere 32.6sec
68 >>>: DANCE/HIPHOP 0.1sec
69 93: Tri.Rabbit 92.3sec
70 108: Tri.Rabbit 79.5sec
71 120: Tri.Rabbit 71.5sec
72 93: PuppyRatchet 28.0sec
73 108: PuppyRatchet 30.0sec
74 120: PuppyRatchet 15.6sec
75 HUM: Puppy Talk 4.5sec
76 108: H/H Berimbau 60.4sec
77 120: H/H Berimbau 75.0sec
78 93: Elev. Body 24.6sec
79 108: Elev. Body 8.6sec
80 120: Elev. Body 7.6sec
81 93: H/H Gong 34.6sec
82 108: H/H Gong 30.0sec
83 120: H/H Gong 30.8sec
84 93: U got 2 15.3sec
85 93: Scratch Grv 26.2sec
86 108: Scratch Grv 23.0sec
87 80: Ben Boing 46.4sec
88 108: Udu Hip Hop 17.8sec
89 120: Udu Hip Hop 16.0sec
90 93: Dara Hip Hop 20.0sec
91 108: Dara Hip Hop 8.6sec
92 120: Dara Hip Hop 7.6sec
93 108: Cong-A Go Go 26.8sec
94 120: Cong-A Go Go 16.0sec
95 93: Patum Conga 15.0sec
96 108: Patum Conga 12.9sec
97 120: Patum Conga 11.7sec
98 93: Daoud Misha 18.8sec
99 108: Daoud Misha 25.6sec
100 100: Daoud Bash 23.0sec
101 120: Tribal Vocal 69.6sec
102 93: Whirly-Bird 24.8sec
103 100: Whirly-Bird 13.8sec
104 108: Whirly-Bird 21.3sec
105 93: Hmm Hmm Hmm 54.6sec
106 108: Hmm Hmm Hmm 51.6sec
107 120: Hmm Hmm Hmm 44.3sec
108 93: Tonga HipHop 53.9sec
109 108: Tonga HipHop 44.8sec
110 120: Tonga HipHop 42.2sec
111 93: Dance Coil 39.8sec
112 108: Dance Coil 28.0sec
113 120: Dance Coil 25.4sec
114 93: Coil Conga 24.8sec
115 108: Coil Conga 21.5sec
116 120: Coil Conga 19.4sec
117 93: Indust. Udu 34.7sec
118 108: Indust. Udu 29.9sec
119 120: Indust. Udu 27.1sec
120 93: DarabukaBell 15.0sec
121 108: DarabukaBell 12.9sec
122 120: DarabukaBell 15.3sec
123 80: Beats Bash 11.4sec
124 93: Beats Bash 20.0sec
125 93: Classic Cnga 39.6sec
126 108: Classic Cnga 34.0sec
127 120: Classic Cnga 42.2sec
128 93: Boiling Coil 24.9sec
129 108: Boiling Coil 21.5sec
130 120: Boiling Coil 19.5sec
131 100: Talkin' Aah 27.6sec
132 93: Vibrottles 7.5sec
133 108: Vibrottles 12.8sec
134 120: Vibrottles 11.5sec
135 >>>: LATIN 0.2sec
136 93: Bembe Ltn6/8 115.2sec
137 108: Bembe Ltn6/8 51.2sec
138 120: Bembe Ltn6/8 45.0sec
139 FIL: Bembe Fills 8.9sec
140 93: Udu Calypso 35.0sec
141 108: Udu Calypso 38.5sec
142 120: Udu Calypso 42.3sec
143 93: Compasa 73.0sec
144 108: Compasa 43.0sec
145 120: Compasa 49.6sec
146 >>>: MINI-MENUS 0.1sec
147 BTS: World MM 360.2sec
148 BTS: Dance MM 270.7sec
149 BTS: Latin MM 63.2sec
150 >>>: INST.LOOPS 0.1sec
151 BTS: Congas I 182.9sec
152 BTS: Congas II 291.0sec
153 BTS: Tonga&Bongo 201.6sec
154 BTS: Tablas 140.4sec
155 BTS: Frame Drums 54.0sec
156 BTS: Low Drums 151.1sec
157 BTS: Metals 311.1sec
158 BTS: Woods 155.6sec
159 BTS: Ethno Drums 212.3sec
160 BTS: Udus 208.7sec
161 BTS: Human 277.8sec
162 BTS: Shakers 179.7sec
163 BTS: Triangle 64.0sec
164 BTS: Guiro/Coco 21.2sec
165 >>>: PERCUSSION 0.2sec
166 PRC: S.American 41.0sec
167 ETH: Didgeridoo 16.6sec
168 DJ : Scratches 2.9sec
169 PRC: Tablas 22.0sec
170 PRC: Sticks 9.1sec
171 CYM: Gongs 32.4sec
172 PRC: Body Perc 63.6sec
173 PRC: Misc.Drums 141.3sec
174 PRC: Dumbeks 26.2sec
175 PRC: Anklungs 9.8sec
176 PRC: Bongos 26.9sec
177 PRC: Rattles 8.1sec
178 PRC: Perc Toys 84.5sec
179 >>>: DEMOS 0.2sec
180 DEM: Audio CDs1-4 219.0sec
181 DEM: Audio CD #5 175.6sec
182 DEM: Heart'Asia 160.6sec
183 DEM: Dist.Reality 205.6sec
PATCHES
1     0.0sec
2 ===: ============ 0.1sec
3 93: -Conga Basic 19.8sec
4 108: -Conga Basic 17.0sec
5 120: -Conga Basic 15.2sec
6 93: -Isle Menu 37.0sec
7 93: -Isle Conga 19.8sec
8 93: -Isle Congas 9.8sec
9 93: -Isle CowBel 4.9sec
10 93: -Isle Brake 2.5sec
11 108: -Isle Menu 27.8sec
12 108: -Isle Conga 17.0sec
13 108: -Isle Congas 8.6sec
14 108: -Isle Brake 2.2sec
15 120: -Isle Menu 20.9sec
16 120: -Isle Conga 15.2sec
17 120: -Isle Congas 3.8sec
18 120: -Isle Brake 1.9sec
19 120: -Berm. Menu 90.6sec
20 120: -Berm.Samba1 15.4sec
21 120: -Berm.Samba2 15.4sec
22 120: -Berm.Berm.1 15.4sec
23 120: -Berm.Berm.2 15.4sec
24 120: -Berm. Agogo 7.7sec
25 120: -Berm. Cgas 15.4sec
26 120: -Berm. FrDrm 3.9sec
27 120: -Berm. Shkr 2.0sec
28 132: -Berm. Menu 78.8sec
29 132: -Berm.Samba1 14.0sec
30 132: -Berm.Samba2 14.0sec
31 132: -Berm.Berm.1 14.0sec
32 132: -Berm.Berm.2 14.0sec
33 132: -Berm. Agogo 3.5sec
34 132: -Berm. Cgas 14.0sec
35 132: -Berm. FrDrm 3.5sec
36 132: -Berm. Shkr 1.8sec
37 93: -Kim. Menu 34.8sec
38 93: -Kimati Jah 10.0sec
39 93: -Kim. UduCga 5.0sec
40 93: -Kim. Udu 2.5sec
41 93: -Kim. Bongos 9.9sec
42 93: -Kim. Cgas 4.9sec
43 93: -Kim. Kalim 2.5sec
44 108: -Kim. Menu 30.0sec
45 108: -Kimati Jah 8.6sec
46 108: -Kim. UduCga 4.3sec
47 108: -Kim. Bongos 8.5sec
48 108: -Kim. Cgas 4.3sec
49 108: -Kim. Udu 2.2sec
50 108: -Kim. Kalim 2.1sec
51 120: -Kim. Menu 38.6sec
52 120: -Kimati Jah 15.4sec
53 120: -Kim. UduCga 3.9sec
54 120: -Kim. Udu 3.9sec
55 120: -Kim. Bongos 7.7sec
56 120: -Kim. Cgas 3.9sec
57 120: -Kim. Kalim 3.8sec
58 93: -Gua Menu 47.7sec
59 93: -GuaGuanco 20.2sec
60 93: -Gua CwblTmb 5.0sec
61 93: -Gua Congas 20.0sec
62 93: -Gua Guiro 2.5sec
63 108: -Gua Menu 43.0sec
64 108: -GuaGuanco 17.2sec
65 108: -Gua CwblTmb 4.3sec
66 108: -Gua Congas 17.2sec
67 108: -Gua Guiro 4.3sec
68 120: -Gua Menu 38.6sec
69 120: -GuaGuanco 15.4sec
70 120: -Gua CwblTmb 3.9sec
71 120: -Gua Congas 15.4sec
72 120: -Gua Guiro 3.9sec
73 120: -Daoud Menu 42.7sec
74 120: -Daoud SpMX1 15.4sec
75 120: -Daoud SpMX2 15.4sec
76 120: -Daoud Spns1 7.8sec
77 120: -Daoud Spns2 7.8sec
78 120: -Daoud Spns3 7.8sec
79 120: -Daoud Tamb 3.9sec
80 110: -Haw. Menu 54.6sec
81 110: -Hawaiian 8.4sec
82 110: -Haw. NoShkr 8.4sec
83 110: -Haw. LogDrA 8.4sec
84 110: -Haw. LogDrB 4.2sec
85 110: -Haw. AnklgA 8.4sec
86 110: -Haw. AnklgB 4.2sec
87 110: -Haw. Brshs 4.2sec
88 110: -Haw. PeaPod 4.2sec
89 110: -Haw. FrmDrm 4.2sec
90 130: -Haw. Menu 64.3sec
91 130: -Hawaiian 14.2sec
92 130: -Haw. NoShkr 14.2sec
93 130: -Haw. LogDrA 7.2sec
94 130: -Haw. LogDrB 7.2sec
95 130: -Haw. AnklgA 7.2sec
96 130: -Haw. AnklgB 3.6sec
97 130: -Haw. Brshs 3.6sec
98 130: -Haw. FrmDrm 3.6sec
99 80: -Just Menu 75.1sec
100 80: -Just Udus 23.0sec
101 80: -Udus NoTap 11.6sec
102 80: -Udus NoKim 11.6sec
103 80: -Udus TrtUdu 5.8sec
104 80: -Udus2SdUdu 11.6sec
105 80: -Udus BlnUdu 5.7sec
106 80: -Udus FrkUdu 5.8sec
107 93: -Just Menu 47.3sec
108 93: -Just Udus 19.8sec
109 93: -Udus NoTap 10.0sec
110 93: -Udus NoKim 10.0sec
111 93: -Udus KimUdu 2.5sec
112 93: -Udus Taps 5.0sec
113 108: -Just Menu 38.5sec
114 108: -Just Udus 17.0sec
115 108: -Udus NoTap 8.6sec
116 108: -Udus NoKim 8.6sec
117 108: -Udus Taps 4.3sec
118 93: -Box/Brush 10.0sec
119 108: -Box/Brush 17.0sec
120 120: -Box Menu 46.1sec
121 120: -Box/Brush 15.4sec
122 120: -Box Drum 15.4sec
123 120: -Box Guiro 3.8sec
124 120: -Box Cajon 7.6sec
125 120: -Box Brushes 3.9sec
126 93: -Island Menu 22.5sec
127 93: -Island Bash 5.0sec
128 93: -Island1Cga 5.0sec
129 93: -Island Cgas 5.0sec
130 93: -Island Cowb 2.5sec
131 93: -Island Tria 2.5sec
132 93: -Islnd KimKm 2.5sec
133 108: -Island Menu 21.9sec
134 108: -Island Bash 4.4sec
135 108: -Island1Cga 4.4sec
136 108: -Island Cgas 4.4sec
137 108: -Island Cowb 4.3sec
138 108: -Island Tria 2.2sec
139 108: -Islnd KimKm 2.2sec
140 120: -Island Menu 17.4sec
141 120: -Island Bash 3.8sec
142 120: -Island1Cga 3.8sec
143 120: -Island Cgas 4.0sec
144 120: -Island Cowb 2.0sec
145 120: -Island Tria 1.9sec
146 120: -Islnd KimKm 1.9sec
147 93: -BrkDrm Menu 62.2sec
148 93: -BrkDrm Regg 14.8sec
149 93: -BrkDrm NoLd 10.0sec
150 93: -BrkDrm Udus 10.0sec
151 93: -BrkDrm Brak 2.5sec
152 93: -BrkDrm Cga 10.0sec
153 93: -BrkDrm Rico 2.5sec
154 93: -BrkDrm Blok 2.5sec
155 93: -BrkDrm Cga1 3.1sec
156 93: -BrkDrm Cga2 1.5sec
157 93: -BrkDrm Cga3 4.1sec
158 93: -BrkDrm Cga4 1.2sec
159 108: -BrkDrm Menu 61.3sec
160 108: -BrkDrm Regg 19.2sec
161 108: -BrkDrm NoLd 8.6sec
162 108: -BrkDrm Udus 8.6sec
163 108: -BrkDrm Brak 2.2sec
164 108: -BrkDrm Cga 4.4sec
165 108: -BrkDrm Cga1 2.4sec
166 108: -BrkDrm Cga2 1.0sec
167 108: -BrkDrm Cga3 1.8sec
168 108: -BrkDrm Cga4 2.9sec
169 108: -BrkDrm Cga5 3.8sec
170 108: -BrkDrm Cga6 2.0sec
171 108: -BrkDrm Rico 2.2sec
172 108: -BrkDrm Blok 2.2sec
173 120: -BrkDrm Menu 61.8sec
174 120: -BrkDrm Regg 19.2sec
175 120: -BrkDrm NoLd 7.8sec
176 120: -BrkDrm Udus 7.8sec
177 120: -BrkDrm Brak 1.9sec
178 120: -BrkDrm Cga 7.8sec
179 120: -BrkDrm Cga1 2.2sec
180 120: -BrkDrm Cga2 1.3sec
181 120: -BrkDrm Cga3 1.6sec
182 120: -BrkDrm Cga4 5.0sec
183 120: -BrkDrm Cga5 1.6sec
184 120: -BrkDrm Cga6 1.6sec
185 120: -BrkDrm Rico 2.0sec
186 120: -BrkDrm Blok 2.0sec
187 140: -Petro Menu 45.6sec
188 140: -Petro Petro 13.2sec
189 140: -Petro Segun 6.6sec
190 140: -Petro Bala 3.3sec
191 140: -Petro MamnA 6.6sec
192 140: -Petro MamnB 12.6sec
193 140: -Petro OrgBl 3.3sec
194 152: -Petro Menu 29.5sec
195 152: -Petro Petro 6.0sec
196 152: -Petro Segun 3.1sec
197 152: -Petro Bala 3.0sec
198 152: -Petro MamnA 6.0sec
199 152: -Petro MamnB 8.3sec
200 152: -Petro OrgBl 3.1sec
201 170: -Petro Menu 35.3sec
202 170: -Petro Petro 10.8sec
203 170: -Petro Segun 2.8sec
204 170: -Petro Bala 2.8sec
205 170: -Petro MamnA 5.4sec
206 170: -Petro MamnB 10.7sec
207 170: -Petro OrgBl 2.8sec
208 93: -Keharwa Tal 9.8sec
209 108: -Keharwa Tal 8.6sec
210 93: -Qaw Keharwa 5.0sec
211 108: -Qaw Keharwa 8.6sec
212 93: -Teen. Tabla 8.6sec
213 108: -Teen. Tabla 8.6sec
214 110: -Daiko Menu 33.6sec
215 110: -Daiko Ens. 8.4sec
216 110: -Daiko Surdo 8.4sec
217 110: -Daiko OcnDr 4.2sec
218 110: -Daiko Daiko 4.2sec
219 110: -Daiko Drum 8.4sec
220 110: -Daiko Roll1 8.0sec
221 110: -Daiko Roll2 11.2sec
222 110: -Daiko Roll3 8.6sec
223 125: -Daiko Menu 51.8sec
224 125: -Daiko Ens. 14.8sec
225 125: -Daiko Surdo 14.8sec
226 125: -Daiko OcnDr 7.4sec
227 125: -Daiko Daiko 7.4sec
228 125: -Daiko Drum 7.4sec
229 125: -Daiko Roll1 6.9sec
230 125: -Daiko Roll2 6.8sec
231 125: -Daiko Roll3 4.8sec
232 140: -Daiko Menu 46.2sec
233 140: -Daiko Ens. 13.2sec
234 140: -Daiko Surdo 13.2sec
235 140: -Daiko OcnDr 6.6sec
236 140: -Daiko Daiko 6.6sec
237 140: -Daiko Drum 6.6sec
238 140: -Daiko Roll1 4.4sec
239 140: -Daiko Roll2 3.0sec
240 140: -Daiko Roll3 1.3sec
241 100: -Congo Menu 73.6sec
242 100: -Congo Mix 9.2sec
243 100: -Congo NoMam 9.2sec
244 100: -Congo Dr&Bs 4.6sec
245 100: -Congo BsDrm 4.6sec
246 100: -Congo Segun 4.6sec
247 100: -Congo Bula 4.6sec
248 100: -Congo Bell 4.6sec
249 100: -Congo Maw1 4.6sec
250 100: -Congo Maw2 6.9sec
251 100: -Congo Maw3 4.6sec
252 120: -Congo Menu 83.6sec
253 120: -Congo Mix 7.8sec
254 120: -Congo NoMam 7.6sec
255 120: -Congo Dr&Bs 3.9sec
256 120: -Congo BsDrm 2.9sec
257 120: -Congo Segun 3.8sec
258 120: -Congo Bula 3.8sec
259 120: -Congo Bell 3.9sec
260 120: -Congo Maw1 9.6sec
261 120: -Congo Maw2 3.9sec
262 120: -Congo Maw3 9.5sec
263 93: -Dara Menu 44.7sec
264 93: -Dara Dance 10.0sec
265 93: -Darabuka 19.8sec
266 93: -Dara TlkDrm 10.0sec
267 93: -Dara Jangle 4.9sec
268 108: -Dara Menu 46.9sec
269 108: -Dara Dance 17.0sec
270 108: -Darabuka 17.0sec
271 108: -Dara TlkDrm 8.6sec
272 108: -Dara Jangle 4.3sec
273 120: -Dara Menu 42.3sec
274 120: -Dara Dance 15.4sec
275 120: -Darabuka 15.4sec
276 120: -Dara TlkDrm 7.6sec
277 120: -Dara Jangle 3.9sec
278 93: -Earth Menu 100.4sec
279 93: -Earth Mix 14.8sec
280 93: -Earth noVox 19.8sec
281 93: -Earth Perc 10.0sec
282 110: -Jnknoo Menu 35.8sec
283 110: -Junkanoo 16.8sec
284 110: -Jnknoo Brk 4.2sec
285 110: -Jnknoo Cga 8.4sec
286 110: -Jnknoo Ash1 4.2sec
287 110: -Jnknoo Ash2 2.2sec
288 93: -Tabla1 8.0sec
289 93: -Tabla2 10.0sec
290 110: -Tabla 8.4sec
291 120: -Tabla1 21.2sec
292 120: -Tabla2 7.8sec
293 93: -Misha Menu 76.6sec
294 93: -Misha Mix1 9.8sec
295 93: -Misha Mix2 19.8sec
296 93: -Misha Tbla1 12.4sec
297 93: -Misha Tbla2 14.8sec
298 93: -Misha Udu 9.8sec
299 93: -Misha Shkr1 5.0sec
300 93: -Misha Shkr2 5.0sec
301 108: -Misha Menu 27.8sec
302 108: -Misha Mix 17.0sec
303 108: -Misha Tabla 8.6sec
304 108: -Misha Shkr 2.2sec
305 90: -Native Menu 61.2sec
306 90: -AM.Native 20.4sec
307 90: -Native Bell 10.2sec
308 90: -Native Shkr 10.2sec
309 90: -Native Drms 10.2sec
310 90: -Native Drm1 5.1sec
311 90: -Native Drm2 5.1sec
312 100: -Native Menu 55.2sec
313 100: -AM.Native 18.4sec
314 100: -Native Bell 9.2sec
315 100: -Native Shkr 9.2sec
316 100: -Native Drms 9.2sec
317 100: -Native Drm1 4.6sec
318 100: -Native Drm2 4.6sec
319 93: -OZ Menu 64.4sec
320 93: -OZ Mix 10.0sec
321 93: -OZ no Didge 19.8sec
322 93: -OZ Sticks 10.0sec
323 93: -OZ ClapFeet 10.0sec
324 93: -OZ Brushes 10.0sec
325 ETH: -Didgeridoo 2.4sec
326 108: -OZ Menu 36.7sec
327 108: -OZ Mix 4.4sec
328 108: -OZ no Didge 4.4sec
329 108: -OZ Sticks 8.6sec
330 108: -OZ ClapFeet 4.4sec
331 108: -OZ Brushes 8.6sec
332 120: -OZ Menu 45.1sec
333 120: -OZ Mix 7.8sec
334 120: -OZ no Didge 7.8sec
335 120: -OZ Sticks 7.8sec
336 120: -OZ ClapFeet 7.8sec
337 120: -OZ Brushes 7.8sec
338 108: -Rio Menu 174.1sec
339 108: -Rio w/Intro 35.4sec
340 108: -Rio Mix 25.6sec
341 108: -Rio NoReq A 25.4sec
342 108: -Rio NoReq B 25.4sec
343 108: -Rio Pandro1 4.3sec
344 108: -Rio Pandro2 4.3sec
345 108: -Rio Pandro3 4.3sec
346 108: -Rio Cuica1 4.3sec
347 108: -Rio Cuica2 4.3sec
348 108: -Rio Cuica3 4.3sec
349 108: -Rio Surdo1 2.2sec
350 108: -Rio Surdo2 4.3sec
351 108: -Rio Surdo3 4.3sec
352 108: -Rio Tamrim1 4.3sec
353 108: -Rio Tamrim2 4.3sec
354 108: -Rio Repniq1 4.3sec
355 108: -Rio Repniq2 4.2sec
356 108: -Rio Repniq3 4.3sec
357 108: -Rio Repniq4 4.3sec
358 120: -Rio Menu 119.0sec
359 120: -Rio 15.4sec
360 120: -Rio Intro 3.8sec
361 120: -Rio New Mix 15.4sec
362 120: -Rio NoReque 7.8sec
363 120: -Rio Pandro1 15.2sec
364 120: -Rio Pandro2 15.4sec
365 120: -Rio Cuica1 3.8sec
366 120: -Rio Cuica2 3.7sec
367 120: -Rio Cuica3 6.8sec
368 120: -Rio Cuica4 6.5sec
369 120: -Rio Surdo 7.8sec
370 120: -Rio Tamrim1 3.9sec
371 120: -Rio Tamrim2 3.9sec
372 120: -Rio Tamrim3 3.9sec
373 120: -Rio Repenq1 1.9sec
374 120: -Rio Repenq2 7.7sec
375 120: -Rio Repenq3 7.5sec
376 120: -Rio Repenq4 3.9sec
377 130: -Rio Menu 160.2sec
378 130: -Rio 43.4sec
379 130: -Rio NoReque 28.2sec
380 130: -Rio Pandro1 7.1sec
381 130: -Rio Pandro2 9.7sec
382 130: -Rio Cuica1 8.9sec
383 130: -Rio Cuica2 3.3sec
384 130: -Rio Cuica3 3.9sec
385 130: -Rio Cuica4 9.0sec
386 130: -Rio Surdo1 7.1sec
387 130: -Rio Surdo2 5.3sec
388 130: -Rio Tamrim1 3.6sec
389 130: -Rio Tamrim2 3.3sec
390 130: -Rio Tamrim3 3.6sec
391 130: -Rio Repniq1 10.0sec
392 130: -Rio Repniq2 8.9sec
393 130: -Rio Repniq3 4.3sec
394 120: -Sheke Menu 32.6sec
395 120: -Shekere 19.2sec
396 120: -Shekere A 3.9sec
397 120: -Shekere B 3.9sec
398 120: -Shekere C 9.6sec
399 120: -Shekere D 9.6sec
400 >>>: DANCE 0.1sec
401 93: -T.R. Menu 92.3sec
402 93: -Tri.Rabbit 10.0sec
403 93: -T.R. no Bgo 10.0sec
404 93: -T.R. no Rbt 10.0sec
405 93: -T.R. noBgRt 10.0sec
406 93: -T.R. Ud+Tbe 10.0sec
407 93: -T.R. Udu 10.0sec
408 93: -T.R. LrgTri 2.5sec
409 93: -T.R. Shaker 2.5sec
410 93: -T.R.Rabbit1 4.7sec
411 93: -T.R.Rabbit2 5.0sec
412 93: -T.R.Rabbit3 2.6sec
413 93: -T.R. Bongos 10.0sec
414 93: -T.R. Tube 5.0sec
415 108: -T.R. Menu 79.5sec
416 108: -Tri.Rabbit 8.6sec
417 108: -T.R. no Bgo 8.6sec
418 108: -T.R. no Rbt 8.6sec
419 108: -T.R. noBgRt 8.6sec
420 108: -T.R. Ud+Tbe 8.6sec
421 108: -T.R. Udu 8.6sec
422 108: -T.R. LrgTri 2.2sec
423 108: -T.R. Shaker 2.2sec
424 108: -T.R.Rabbit1 4.1sec
425 108: -T.R.Rabbit2 2.2sec
426 108: -T.R.Rabbit3 4.2sec
427 108: -T.R. Bongos 8.6sec
428 108: -T.R. Tube 4.4sec
429 120: -T.R. Menu 71.5sec
430 120: -Tri.Rabbit 7.8sec
431 120: -T.R. no Bgo 7.8sec
432 120: -T.R. no Rbt 7.8sec
433 120: -T.R. noBgRt 4.0sec
434 120: -T.R. Ud+Tbe 7.8sec
435 120: -T.R. Udu 7.8sec
436 120: -T.R. LrgTri 2.0sec
437 120: -T.R. Shaker 3.9sec
438 120: -T.R.Rabbit1 3.8sec
439 120: -T.R.Rabbit2 3.8sec
440 120: -T.R.Rabbit3 2.2sec
441 120: -T.R. Bongos 7.8sec
442 120: -T.R. Tube 4.0sec
443 TLK: -Bash Wild! 1.0sec
444 93: -Puppy Menu 28.0sec
445 93: -Puppy Rtch1 10.0sec
446 93: -Puppy Rtch2 9.8sec
447 93: -Puppy Rtch3 4.8sec
448 93: -Puppy Rtch4 3.4sec
449 108: -Puppy Menu 30.0sec
450 108: -Puppy Rtch1 8.6sec
451 108: -Puppy Rtch2 8.6sec
452 108: -Puppy Rtch3 8.4sec
453 108: -Puppy Rtch4 4.4sec
454 120: -Puppy Menu 15.6sec
455 120: -Puppy Rtch1 4.0sec
456 120: -Puppy Rtch2 7.6sec
457 120: -Puppy Rtch3 4.0sec
458 HUM: -Puppy Menu 4.6sec
459 HUM: -Pup "Fresh" 1.2sec
460 HUM: -Puppy "Ugh" 1.0sec
461 HUM: -Puppy"Rasp" 1.2sec
462 HUM: -Puppy "Shh" 1.2sec
463 108: -H/H B.Menu 60.4sec
464 108: -H/H BermMix 8.6sec
465 108: -H/H Bermbau 8.4sec
466 108: -H/H Bongos1 8.6sec
467 108: -H/H Bongos2 8.6sec
468 108: -H/H Cuica1 2.2sec
469 108: -H/H Cuica2 4.3sec
470 108: -H/H Tamb 4.3sec
471 108: -H/H Udu 8.6sec
472 108: -H/HBerm End 6.8sec
473 120: -H/H B.Menu 75.0sec
474 120: -H/H BermMX1 15.4sec
475 120: -H/H BermMX2 7.8sec
476 120: -H/H Berm. 7.8sec
477 120: -H/H Bongos1 15.2sec
478 120: -H/H Bongos2 7.6sec
479 120: -H/H Cuica1 5.8sec
480 120: -H/H Cuica2 3.9sec
481 120: -H/H Tamb 3.9sec
482 120: -H/H Udu 7.6sec
483 93: -Elev. Body 14.8sec
484 93: -Elev. Boom 9.8sec
485 108: -Elev. Body 8.6sec
486 120: -Elev. Body 7.6sec
487 93: -H/H Menu 34.6sec
488 93: -H/H GongMix 9.8sec
489 93: -H/H Drm Gte 5.0sec
490 93: -H/H Drum 4.9sec
491 93: -H/H Lrg Tri 5.0sec
492 93: -H/H Surdos 4.9sec
493 93: -H/H Surdo 5.0sec
494 108: -H/H Menu 30.0sec
495 108: -H/H GongMix 8.6sec
496 108: -H/H Drm Gte 4.2sec
497 108: -H/H Drum 4.3sec
498 108: -H/H Lrg Tri 4.3sec
499 108: -H/H Surdos 4.3sec
500 108: -H/H Surdo 4.3sec
501 120: -H/H Menu 30.8sec
502 120: -H/H GongMix 7.6sec
503 120: -H/H Drm Gte 3.9sec
504 120: -H/H Drum 3.9sec
505 120: -H/H Lrg Tri 3.9sec
506 120: -H/H Surdos 7.6sec
507 120: -H/H Surdo 3.9sec
508 93: -U got 2 Mix 10.2sec
509 93: -U got Rhyth 5.1sec
510 93: -Scrth Menu 26.2sec
511 93: -Scrth GrvMx 9.8sec
512 93: -Scrth Rhyth 4.9sec
513 93: -Scrth VxDrm 5.0sec
514 93: -Scrth BsDrm 5.0sec
515 FX : -Scrth Scrth 1.5sec
516 108: -Scrth Menu 23.0sec
517 108: -Scrth GrvMx 9.2sec
518 108: -Scrth Rhyth 4.6sec
519 108: -Scrth VxDrm 4.6sec
520 108: -Scrth BsDrm 4.6sec
521 80: -Ben Menu 46.4sec
522 80: -Ben Boing1 11.6sec
523 80: -Ben Boing2 11.6sec
524 80: -Ben JawHrp1 11.6sec
525 80: -Ben JawHrp2 5.8sec
526 80: -Ben Flxtone 5.8sec
527 108: -Udu Hip Hop 17.8sec
528 120: -Udu Hip Hop 16.0sec
529 93: -Dar HipHop1 10.0sec
530 93: -Dar HipHop2 10.0sec
531 108: -Dar Hip Hop 8.6sec
532 120: -Dar Hip Hop 7.6sec
533 108: -Cong-A Go1 9.0sec
534 108: -Cong-A Go2 17.8sec
535 120: -Cong-A Go1 8.0sec
536 120: -Cong-A Go2 8.0sec
537 93: -Patum Conga 10.0sec
538 93: -Patum Tube 5.0sec
539 108: -Patum Conga 8.6sec
540 108: -Patum Tube 4.3sec
541 120: -Patum Conga 7.8sec
542 120: -Patum Tube 3.9sec
543 93: -Daoud Misha 9.4sec
544 93: -Daoud mix2 9.4sec
545 108: -Daoud Misha 17.0sec
546 108: -Daoud mix2 8.6sec
547 100: -Daoud Menu 23.0sec
548 100: -Daoud Bash 9.2sec
549 100: -Daoud Claps 9.2sec
550 100: -Daoud Shkr 4.6sec
551 120: -Tribal Menu 69.6sec
552 120: -Tribal Mix 15.4sec
553 120: -Tribe Vox1 15.4sec
554 120: -Tribe Vox2 7.8sec
555 120: -Tribe Vox3 15.4sec
556 120: -Bamboo Brsh 7.8sec
557 120: -Tribal Iron 7.8sec
558 93: -Whirly-Bird 19.8sec
559 93: -Whirly Tamb 5.0sec
560 100: -Whirly-Bird 9.2sec
561 100: -Whirly Tamb 4.6sec
562 108: -Whirly-Bird 17.0sec
563 108: -Whirly Tamb 4.3sec
564 93: -Hmm Menu 54.6sec
565 93: -Hmm Hmm Hmm 9.8sec
566 93: -Hmm Snaps 10.0sec
567 93: -Hmm Snap 5.0sec
568 93: -Hmm Tonga 5.0sec
569 93: -Hmm Tri. 5.0sec
570 93: -Hmm BdyPrcA 10.0sec
571 93: -Hmm BdyPrcB 9.8sec
572 108: -Hmm Menu 51.6sec
573 108: -Hmm Hmm Hmm 8.6sec
574 108: -Hmm Snaps 8.6sec
575 108: -Hmm Snap 8.6sec
576 108: -Hmm Tonga 4.3sec
577 108: -Hmm Tri. 4.3sec
578 108: -Hmm BdyPrcA 8.6sec
579 108: -Hmm BdyPrcB 8.6sec
580 120: -Hmm Menu 44.3sec
581 120: -Hmm Hmm Hmm 7.8sec
582 120: -Hmm Snaps 7.8sec
583 120: -Hmm Snap 7.6sec
584 120: -Hmm Tonga 3.9sec
585 120: -Hmm Tri. 2.0sec
586 120: -Hmm BdyPrcA 7.6sec
587 120: -Hmm BdyPrcB 7.6sec
588 93: -Tonga Menu 53.9sec
589 93: -Tonga H/H 19.6sec
590 93: -Tonga Tonga 19.6sec
591 93: -Tonga Egg 4.9sec
592 93: -Tonga Tri 4.9sec
593 93: -Tonga Udu 4.9sec
594 108: -Tonga Menu 44.8sec
595 108: -Tonga H/H 17.0sec
596 108: -Tonga Tonga 17.0sec
597 108: -Tonga Egg 2.2sec
598 108: -Tonga Tri 4.3sec
599 108: -Tonga Udu 4.3sec
600 120: -Tonga Menu 42.2sec
601 120: -Tonga H/H 15.4sec
602 120: -Tonga Tonga 15.4sec
603 120: -Tonga Egg 3.8sec
604 120: -Tonga Tri 3.8sec
605 120: -Tonga Udu 3.8sec
606 93: -Dnce Menu 39.8sec
607 93: -Dnce CoilMx 10.0sec
608 93: -Dnce Coil 9.8sec
609 93: -Dnce Congas 10.0sec
610 93: -Dnce Shaker 5.0sec
611 93: -Dnce Clave 5.0sec
612 108: -Dnce Menu 28.0sec
613 108: -Dnce CoilMx 8.6sec
614 108: -Dnce Coil 8.6sec
615 108: -Dnce Congas 8.6sec
616 108: -Dnce Shaker 2.2sec
617 120: -Dnce Menu 25.4sec
618 120: -Dnce CoilMx 7.8sec
619 120: -Dnce Coil 7.8sec
620 120: -Dnce Congas 7.8sec
621 120: -Dnce Shaker 2.0sec
622 93: -Coil Menu 24.8sec
623 93: -Coil Conga 5.0sec
624 93: -Coil Coil 2.5sec
625 93: -Coil Bongos 4.9sec
626 93: -Coil Timb. 4.9sec
627 93: -Coil Congas 5.0sec
628 93: -Coil TamStk 2.5sec
629 108: -Coil Menu 21.5sec
630 108: -Coil Conga 4.3sec
631 108: -Coil Coil 4.3sec
632 108: -Coil Bongos 4.3sec
633 108: -Coil Timb. 4.3sec
634 108: -Coil Congas 4.3sec
635 120: -Coil Menu 19.4sec
636 120: -Coil Conga 3.9sec
637 120: -Coil Coil 3.8sec
638 120: -Coil Bongos 3.9sec
639 120: -Coil Timb. 3.9sec
640 120: -Coil Congas 3.9sec
641 93: -Ind. Menu 34.7sec
642 93: -Ind. Udu 19.8sec
643 93: -Ind. Pipe 10.0sec
644 93: -Ind. Spring 4.9sec
645 108: -Ind. Menu 29.9sec
646 108: -Ind. Udu 17.0sec
647 108: -Ind. Pipe 8.6sec
648 108: -Ind. Spring 4.3sec
649 120: -Ind. Menu 27.1sec
650 120: -Ind. Udu 15.4sec
651 120: -Ind. Pipe 7.8sec
652 120: -Ind. Spring 3.9sec
653 93: -Dara Bells 10.0sec
654 93: -Dara Dara 5.0sec
655 108: -Dara Bells 8.6sec
656 108: -Dara Dara 4.3sec
657 120: -Dara Bells 11.4sec
658 120: -Dara Dara 3.9sec
659 80: -Beats Bash 11.4sec
660 93: -Beats Bash 10.0sec
661 93: -Beats NoDrm 10.0sec
662 93: -Classic1 19.8sec
663 93: -Classic2 19.8sec
664 108: -Classic1 17.0sec
665 108: -Classic2 17.0sec
666 120: -Classic1a 15.4sec
667 120: -Classic1b 11.4sec
668 120: -Classic2 15.4sec
669 93: -Boil Menu 24.9sec
670 93: -Boil Mix 10.0sec
671 93: -Boil Coil 10.0sec
672 93: -Boil Cowbl 4.9sec
673 108: -Boil Menu 21.5sec
674 108: -Boil Mix 8.6sec
675 108: -Boil Coil 8.6sec
676 108: -Boil Cowbel 4.3sec
677 120: -Boil Menu 19.5sec
678 120: -Boil Mix 7.8sec
679 120: -Boil Coil 7.8sec
680 120: -Boil Cowbl 3.9sec
681 100: -Talkin' Aah 27.6sec
682 93: -Bottle Swng 2.5sec
683 93: -Vibraslap 5.0sec
684 108: -Bottle Swng 4.3sec
685 108: -Vibraslap 8.5sec
686 120: -Bottle Swng 3.9sec
687 120: -Vibraslap 7.6sec
688 ===: LATIN 0.2sec
689 93: -Lt.6/8 Menu 115.2sec
690 93: -Ltn6/8 1 14.8sec
691 93: -Ltn6/8 2 14.8sec
692 93: -Ltn6/8 3 7.6sec
693 93: -Ltn Shekere 7.4sec
694 93: -Ltn Conga 1 7.4sec
695 93: -Ltn Conga 2 7.4sec
696 93: -Ltn Conga 3 3.8sec
697 93: -Ltn Congas1 14.8sec
698 93: -Ltn Congas2 14.8sec
699 93: -Ltn Congas3 7.6sec
700 93: -Ltn Cowbell 14.8sec
701 108: -Lt.6/8 Menu 51.2sec
702 108: -Ltn6/8 12.8sec
703 108: -Ltn Cowbell 12.8sec
704 108: -Ltn Shekere 6.4sec
705 108: -Ltn Conga 6.4sec
706 108: -Ltn Congas1 6.4sec
707 108: -Ltn Congas2 6.4sec
708 108: -Ltn Congas3 6.4sec
709 120: -Lt.6/8 Menu 45.0sec
710 120: -Ltn6/8 11.6sec
711 120: -Ltn Cowbell 11.6sec
712 120: -Ltn Shekere 4.4sec
713 120: -Ltn Conga 5.8sec
714 120: -Ltn Congas1 11.6sec
715 120: -Ltn Congas2 5.8sec
716 120: -Ltn Congas3 5.8sec
717 FIL: -Conga Fill1 2.6sec
718 FIL: -Conga Fill2 1.5sec
719 FIL: -Conga Fill3 1.4sec
720 FIL: -Conga Fill4 3.4sec
721 93: -Clypso Menu 35.0sec
722 93: -Calypso mix 10.0sec
723 93: -Calypso Udu 10.0sec
724 93: -Lypso Tumba 5.0sec
725 93: -Lypso Shkr 5.0sec
726 93: -Lypso Tri 5.0sec
727 108: -Clypso Menu 38.5sec
728 108: -Calypso mix 8.6sec
729 108: -Lypso Udu 17.0sec
730 108: -Lypso Tumba 4.3sec
731 108: -Lypso Shkr 4.3sec
732 108: -Lypso Tri 4.3sec
733 120: -Clypso Menu 42.3sec
734 120: -Calypso mix 15.2sec
735 120: -Lypso Udu 15.4sec
736 120: -Lypso Tumba 3.9sec
737 120: -Lypso Shkr 3.9sec
738 120: -Lypso Tri 3.9sec
739 93: -Comp. Menu 73.0sec
740 93: -Comp.Cgas 5.0sec
741 93: -Comp.LoCga1 10.0sec
742 93: -Comp.LoCga2 9.8sec
743 93: -Comp.LoCga3 9.8sec
744 93: -Comp.Solo1 4.9sec
745 93: -Comp.Solo2 23.6sec
746 93: -Comp. Cow 4.9sec
747 108: -Comp. Menu 43.0sec
748 108: -Comp. Cgas 8.6sec
749 108: -Comp.LoCga1 8.6sec
750 108: -Comp.LoCga2 8.6sec
751 108: -Comp.Solo1 4.3sec
752 108: -Comp. Cow 4.3sec
753 120: -Comp. Menu 49.6sec
754 120: -Comp.Cgas1 3.8sec
755 120: -Comp.Cgas2 7.8sec
756 120: -Comp.Solo1 1.9sec
757 120: -Comp.Solo2 26.2sec
758 120: -Comp. LoCga 4.0sec
759 120: -Comp. Cow 1.9sec
760 BTS: Conga Menu1 182.9sec
761 BTS: Conga Menu2 291.0sec
762 BTS: Tga&Bgo Menu 201.6sec
763 BTS: Tabla Menu 140.4sec
764 BTS: Fr.Drum Menu 54.0sec
765 BTS: Low Drm Menu 151.1sec
766 BTS: Metal Menu 311.1sec
767 BTS: Human Menu 277.8sec
768 BTS: Shakers Menu 179.7sec
769 BTS: Triangl Menu 64.0sec
770 : PERCUSSION 0.2sec
771 PRC: -Panderos 3.6sec
772 PRC: -Tamborims 1.9sec
773 PRC: -Cuicas 4.0sec
774 PRC: -Cajon Box 5.6sec
775 PRC: -Surdo Drums 14.3sec
776 PRC: -Berimbau 3.4sec
777 PRC: -Shekeres 8.2sec
778 ETH: -Didge Menu 12.4sec
779 ETH: -Didgedrone 4.2sec
780 DJ : -Rec Scratch 2.9sec
781 PRC: -Tablas 22.0sec
782 PRC: -Tablas Mono 11.0sec
783 PRC: -Sticks 9.1sec
784 CYM: -Gongs 32.4sec
785 CYM: -Gong1 -T 11.9sec
786 CYM: -Gong2 -T 12.2sec
787 CYM: -Gong3 -T 8.3sec
788 PRC: -Hands&Feet 31.7sec
789 HUM: -Human FX 31.9sec
790 PRC: -AM Ind Drum 38.0sec
791 PRC: -Misc Hits 8.3sec
792 PRC: -Scratch Drm 1.1sec
793 PRC: -Brake Drums 8.8sec
794 PRC: -Ocean Drums 5.1sec
795 PRC: -Ocean Roll 45.8sec
796 PRC: -Frame Drums 6.8sec
797 PRC: -Daiko Drums 8.9sec
798 PRC: -Shaha-ha's 6.8sec
799 PRC: -Misc Drums 13.3sec
800 PRC: -Darabuka 26.2sec
801 PRC: -Darabuka M 13.1sec
802 PRC: -Dumbek 3.2sec
803 PRC: -Anklungs 9.8sec
804 PRC: -Anklungs -T 0.6sec
805 PRC: -Bongos1 12.5sec
806 PRC: -Bongos1 M 6.4sec
807 PRC: -Bongos2 16.4sec
808 PRC: -Bongos2 M 8.5sec
809 PRC: -Rattles 2.2sec
810 PRC: -Lg.Rattle 2.1sec
811 PRC: -Sm.Rattle 3.8sec
812 PRC: -Toys menu 51.7sec
813 PRC: -Bottles 6.9sec
814 PRC: -Tubes 9.0sec
815 PRC: -Spoons 2.6sec
816 PRC: -Tap Shoes 3.5sec
817 PRC: -Coils 18.0sec
818 PRC: -Elevator1 3.0sec
819 PRC: -Elevator2 3.4sec
820 PRC: -Flextone 3.2sec
821 PRC: -Pipes 3.2sec
822 PRC: -Springs 4.6sec
823 PRC: -Irons 5.1sec
824 PRC: -Lion Roars 10.4sec
825 PRC: -Radiator 1.4sec
826 PRC: -Vibra Slap 3.8sec
827 PRC: -Whirly Bird 2.4sec
828 PRC: -Wood Blocks 0.6sec
829 PRC: -Multi-Tubes 2.9sec
830 MLT: -Bottle MLT 0.8sec
831 FX : -Lion Growl 6.2sec
832 : DEMOS 0.2sec
833 DEM: Audio CDs1-4 219.0sec
834 DEM: Audio CD #5 175.6sec
835 DEM: Heart'Asia 160.6sec
836 DEM: Dist.Reality 205.6sec


*All other manufacturers' product names used in this instrument are trademarks of their respective owners, which are in no way associated or affiliated with Spectrasonics. These trademarks of other manufacturers are used solely to identify the products of those manufacturers whose tones and sounds were studied during Spectrasonics sound development.